Vanaf 1 januari 2022

Wat verandert er voor uitzendkrachten

Het heeft allemaal een flinke tijd geduurd maar alle partijen zijn er inmiddels uit. Bonden en werkgevers zijn tot een akkoord gekomen over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Op het moment van schrijven is de CAO nog niet algemeen verbindend verklaard maar dat zal een kwestie van tijd zijn.

Onderstaand een korte samenvatting van wat de veranderingen zullen zijn wanneer je als uitzendkracht gaat werken na 1 januari 2022.

 • Fase A (ABU) / 1-2 (NBBU)

  Deze gaat terug van 78 naar 52 weken, waarbij 2022 een overgangsjaar is. Overeenkomsten die worden afgesloten in 2021 vallen tot en met 31 december 2022 nog onder het oude regime. Overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 starten vallen onder het nieuwe regime.

 • Fase B/3

  De fase B (ABU) / 3 (NBBU) gaat terug van 4 naar 3 jaar. Het SER-advies gaat uit van een periode fase B/3 van 2 jaar. Hierover gaan partijen nog in gesprek.
  2022 wordt een overgangsjaar. Fase B/3 overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten, houden een looptijd van 4 jaar. Fase B/3 overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 ingaan vallen onder de nieuwe termijn van 3 jaar.
  In fase B/3 mogen, net als nu, maximaal 6 contracten worden afgesloten.
  Voor fase B/3 overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten met een looptijd tot na 1 januari 2023 geldt een uitzondering, want daarop blijft voor dat contract de huidige 4 jaarstermijn fase B/3 van toepassing.

 • Inlenersbeloning

  De inlenersbeloning wordt in de toekomst met meerdere elementen uitgebreid. Met ingang van 2022 zal dat het geval zijn voor eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen.

  • Eenmalige uitkeringen 
   Zoals bijv. zorgbonus i.v.m. coronacrisis, maar geen periodieke uitkeringen zoals een bonus of dertiende maand
  • Thuiswerkvergoedingen
   Vergoedingen toegekend aan vaste medewerkers gelden ook voor uitzendkrachten.
  • Overeengekomen (cao)loonsverhogingen
   Overeengekomen (cao) loonsverhogingen die met terugwerkende kracht ingaan zullen ook gaan gelden met terugwerkende kracht voor uitzendkrachten die nog in dienst zijn bij de uitzender en werkzaam zijn voor de desbetreffende inlener op het moment dat de verhoging bekend wordt.
  • Inschalingen blijven van kracht
   Inschalingen in de functiegroep en -trede die binnen 12 maanden in dezelfde cao hervat worden zullen van kracht blijven. Werkervaring in de branche/cao blijft daarmee per 03-01-2022 behouden.
 • Pensioen

  Basisregeling: de wachtperiode van 26 gewerkte weken wordt verkort naar 8 gewerkte weken. De basisregeling blijft onveranderd 52 gewerkte weken gelden, waarna de Plus-regeling aanvangt.

Vanaf 3 januari 2022 zullen bovenstaande veranderingen (indien van toepassing) ook terug te vinden zijn in de uitzendbevestigingen.

We houden je op de hoogte!

Zodra er meer nieuws is kun je dat hier vinden. Uiteraard houden we de vinger aan de pols waar het gaat om relevant nieuws voor uitzendkrachten.